Martiros Elagyan – “Island”

Դ720000 Add to cart

Oil on Canvas 90x70cm, 2007, USD 1800

Product Information

Մարտիրոս Ելագյան – “Կղզի” 2007թ.

Մարտիրոս Ելագյանը ծնվել է 1977թ. Երևանում: 2000թ. ավարտել է Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի Գեղ. Դաստիարակության Ֆակուլտետը, 2003թ.-ից ՀՀ Նկարիչների Միության Անդամ է:  2000 – 2008թթ. մասնակցել է 21 խմբակային և 6 անհատական ցուցահանդեսների:

468 ad