Martiros Elagyan – “Anatomic Theatre Triptikh, Left Side”

Դ800000 Add to cart

Oil on Canvas 100x70cm, 2000, USD 2000

Product Information

Մարտիրոս Ելագյան – “Անատոմիական Թատրոն  Տրիպտիխ – Ձախ հատված” 2000թ.

Մարտիրոս Ելագյանը ծնվել է 1977թ. Երևանում: 2000թ. ավարտել է Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի Գեղ. Դաստիարակության Ֆակուլտետը, 2003թ.-ից ՀՀ Նկարիչների Միության Անդամ է:  2000 – 2008թթ. մասնակցել է 21 խմբակային և 6 անհատական ցուցահանդեսների:

468 ad