Artur Avalyan (Turo) – “Composition”

Դ17000 Add to cart

Graphics on A4 Paper (20x30cm) USD 50

Product Information

Արթուր Ավալյան (Տուրո) – “Կոմպոզիցիա”

Խառը տեխնիկա A4 Ֆորմատի Թղթի վրա.

 

Ծնվել է 1976թ. հուլիսի6-ին:

1987-1991թթ. Սովորել է Հ. Կոջոյանի անվ. Գեղարվեստի դպրոցում,

1991-1995թթ.` Թերլեմեզյանի անվ. գեղարվեստի ուսումնարանում,

1996-2001թթ.` Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայում:

1997թ.-ից մասնակցում է զանազան ցուցահանդեսների:

468 ad